ВОДАЧЕСТВО

Боян Расате
Основател и първи Главен водач на
КУБРАТОВА МЛАДЕЖ
​bojan_rassate@abv.bg
Александър Суев 
Главен водач на КУБРАТОВА МЛАДЕЖ
alexander_suev@abv.bg
Мартин Вътев
Ръководител на Академията за политически активисти на БНС / КУБРАТОВА МЛАДЕЖ
martin_vutev@abv.bg
Манол Димитров
Ръководител "Пропаганда и реклама"
mannol_dimitrov@abv.bg
Ермина Расате 
Ръководител "Туризъм и спортна дейност"
ermina_rassate@abv.bg
Александър Новаков
​Водач на КУБРАТОВА МЛАДЕЖ - София
alexander_novakov@abv.bg
Илия Гюров
​Водач на КУБРАТОВА МЛАДЕЖ - Пловдив
iliq_gurov@gmail.com

Наум Наумов
Водач на КУБРАТОВА МЛАДЕЖ - Варна