КАКВО ИСКАМЕ

КАКВО ИСКАМЕ

През последните десетилетия в обществото се поощряват индивидуализма и егоизма. Материалното благополучие се рекламира като висша и единсвена цел, която трябва да ръководи живота на всички. Традиционното, духовното и културното са отхвърлени, защото не носят пари.  

Ние искаме да издирим всички младежи и девойки, между 18 и 30 годишна възраст, които имат националистически убеждения и да ги съберем в една Организация!

Ние искаме с тази армия от млади идеалисти да спрем всеобщата деградация и да върнем величието на нашата Родина!

КАК ЩЕ СТАНЕ ТОВА

Мнозина са онези, които дават всевъзможни решения, организират инициативи, създават организации, но от тях полза няма, защото онези които стоят в основата им или нямат житейски и организационен опит, или нямат правилен мироглед! А най-често нямат и двете!

Ето защо ние искаме да съберем в една организационна общност здравите, силните и родолюбиви младежи и девойки, където чрез общуване и обучение убежденията им да се превърнат в националистически мироглед, а те самите във войници на Българщината!