Зимна помощ за най-заслужилите

Спазвайки своите благородни и човеколюбиви традиции, както всяка зима досега около Новогодишните и Коледните празници, Български Национален Съюз (БНС) организира благотворителна акция за подпомагане на най-заслужилите хора – Българските пенсионери.

Тези наши съграждани, ухажвани по избори, но винаги след това забравяни и ощетявани, всъщност заслужават най-голямо уважение, защото те са онези, които са сътворили материалните богатства в днешна България.   
​Най-голям принос в акцията имаха членовете на КУБРАТОВА МЛАДЕЖ.

Акцията започна на 21-и декември и продължи до 30-ти декември. В столицата тя се проведе на най-оживеното място – пешеходната зона на бул. „Витоша”.
Там нашите девойки и младежи раздаваха на възрастните хора топъл чай, закуски и листовки с целите на Организацията, ободряваха ги с окуражителни думи, изразяваха своето преклонение пред техния достоен и нелек живот.

В акцията участие взеха и преминаващите граждани, излезли на разходка, по работа или на пазар за подаръци. Мнозина от преминаващите даряваха според възможностите си и така помагаха Зимната акция да продължи по-дълго. Някои се задържаха повече около нас и разпитваха за Организацията, за акцията, за идеите на БНС / КМ.

Разбира се, както във всяка човешка дейност, така и в тази бяха допуснати някои грешки. Но грешки не допуска само онзи, който не прави нищо...
Въпреки това не сме успокоени и направихме разбор, от който разбрахме, че трябва да работим върху точността си, а някои съратници трябва да се научат първо да премислят и след това да поемат отговорности, защото когато не ги изпълнят затрудняват работата на целия екип.
Извиненията след това не могат на компенсират неучастието или нанесените вреди!

Като цяло, обаче може да се каже, че всичко мина според очакванията ни.  
В добър синхрон, по-старите членове заедно с по-младите, проведоха поредната благотворителна акция.
  • Пенсионерите, не бяха нахранени, но определено бяха зарадвани, което е и целта ни.
  • Добрите хора получиха възможност да участват в нещо истинско и безкористно.  
  • А Български Национален Съюз, той спечели нови симпатизанти.
Скъпи съратници!
Вън от всяко съмнение остава, че натрупаният опит ще си каже думата и следващата благотворителност ще се получи още по-добре.
Дотогава нека си пожелаем във всяка своя дейност да сме така упорити и целеустремени, както и в проведената Зимна акция.

​И нека през Новата 2021 година да се придържаме още по-упорито към своя девиз „Напред и нагоре!“
                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                            кубрат Камен Тасков, групов отговорник