Клетва на Първи сноп на КУБРАТОВА МЛАДЕЖ


​На 20 април 7524 / 2016 година в Оборище се събраха кубратисти от Първия сноп на Организацията, за да положат клетва за вярност.

След залез слънце в историческата местност под вековните дървета, там където нашите предци са дали обет за свобода или смърт, младите националисти от КУБРАТОВА МЛАДЕЖ се заклеха във вярност към своя народ, своята раса и своите Водачи. 

Водачът на Български Национален Съюз - НД, Боян Расате почете клетвата на кубратистите и отправи приветствие към младите националисти.