КУБРАТОВА МЛАДЕЖ и БНС отбелязаха пролетното равноденствие с клетва

От древни времена арийците са вярвали в магическите сили на природата и с нетърпение са очаквали пролетното равноденствие. То е било неизменна част от тяхната духовност и бит. Като част от голямото семейство на арийските народи не са правели изключение и нашите предци - БолгАрийте.

С настъпването на пролетното равноденствиe силите на светлината надвиват силите на мрака и започва обновлението на природата. Смятало се е, че в този първи ден от пролетта, всичко, което си пожелаете ще се сбъдне през годината. Затова и предците ни са отправяли към боговете молитви за здраве, за сила и плодородие.
В по-ново време, с налагането на християнството, старите ритуали и заклинания са били забранени и забравени.  

Общоприето е схващането, че равноденствието продължава цял ден или поне няколко часа. Истината, обаче е, че то настъпва в точно определен момент, след отминаването, на който денят започва да се увеличава за сметка на нощта. Тази година този момент беше точно в 23:58 ч. на 20 март. 

По традиция приемането на нови членове досега винаги се е провеждало на бележити дати свързани с национални герои или исторически събития. Този път, обаче Водачеството на софийския легион на КУБРАТОВА МЛАДЕЖ реши кандидатите да положат клетва в духа на старите традиции – в денят на пролетното равноденствие.
 
Подготовката започна веднага след залез слънце. В уречения час на сборното място се събраха членове и кандидати, знамената бяха извадени, щандартът на БНС зае мястото си и клетвата започна.
Моментът беше едновременно тържествен и мистичен. Един след друг кандидатите се заклеха и застанаха до своите кубратя и съратници в редиците на КУБРАТОВА МЛАДЕЖ.

​НЕКА БОГ ДА ИМ ДАВА ЗДРАВЕ И СИЛА!