КУБРАТОВА МЛАДЕЖ и Български Национален Съюз заедно на избори

Български Национален Съюз, като единствен представител на реалния Национализъм със социална насоченост, вижда необходимостта от коренна промяна и съответно използва всички налични възможности за постигането на тази цел.
Изборите, ако и предрешени и открито манипулирани, се явяват възможност за разпространение Идейните принципи на Организацията. Ето защо БНС участва всеки път, когато тая така добра възможност изниква отново на дневен ред, особено като имаме предвид и фактът, че се полагат безмерни усилия за ограничаване и репресиране на нашето Движение. Кубратова Младеж, явявайки се организация на най - будната националистическа част от младите хора на нашето Отечество, а оттам и младежка организация към БНС, участва активно в организирането на всички аспекти от изборната подготовка и проявявайки голяма енергичност и дисциплина допринася за развитието и качественото изпълнение на организационната работа и цялостна дейност.

КУБРАТОВА МЛАДЕЖ вижда изход от настоящата тежка за нашето общество криза единствено в БНС, като стожер на българския Национализъм, следователно в надеждата българите да прогледнат и да видят възможността за национален възход и суверенитет, които Движението предлага и е в състояние да осъществи.
В днешните, така трудни за всички ни, времена, които изискват непрестанните ни усилия, международното политическо, икономическо и социално положение, което се усеща навсякъде и във всеки житейски аспект и се утежнява с всяка секунда, заради престъпната, мракобесна война на комунистическа Русия -  КУБРАТОВА МЛАДЕЖ, като вижда единственият гарант за устояването на тези изпитания в Идеите на БНС, действа в посока на още по- широкото им разпространение.
Ние не можем да останем настрана от всички онези събития, които се случват в цяла Европа и не само.
Трябва да забележим, че историята, с много голям процент прилики, се повтаря. България, поради чисто политически причини, породени изцяло от левичарски кръгове, които са нищо повече от тумор на обществото, два пъти пропусна възможностите, които международното положение предлага през първата половина на миналия век. През втората половина страната ни нямаше какъвто и да е шанс, предвид близо половин вековното комунистическо задушаване.
Днес, когато войната е на прага ни ние не можем да допуснем нова 1944 година. Ето защо КУБРАТОВА МЛАДЕЖ и БНС ще продължат да работят все по - усърдно, радикално и ако се налага фанатично за защита на нашите ценности и идеали, на нашето общество и страна от болшевишката опасност, която отново се надигна и протяга окървавената си с невинна детска кръв, отвратителна ръка към нас и нашата Европейска цивилизация.

Александър Суев 
Главен Водач на КУБРАТОВА МЛАДЕЖ