КУБРАТОВА МЛАДЕЖ с нов Главен водач

В края на последната седмица от месец април, в село Емен, Български Национален Съюз (БНС) проведе пролетния си Национален сбор. 
В имението на нашия домакин се събрахме активисти на Организацията, за да направим разбор на отминалите парламентарни избори и да обсъдим бъдещите си планове. 

Един по един хората ни от различни краища на страната - София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Велико Търново, Силистра, Видин и други по-малки градове, пристигаха. Към ранния следобед почти всички бяха настанени и докато чакахме някои от закъсняващите, решихме да се разходим из местността. 

Съвсем наблизо се намираше прочутият Еменски каньон с близката до него пещера. Без да се бавим, защото не знаехме с колко свободно време разполагаме, се отправихме към реката. Не след дълго излязохме от селото и по пътя нагоре оставихме цивилизацията бързо зад гърба си. Тясната пътека криволичеше на ръба на каньона и почти през цялото време имахме възможност да се наслаждаваме на прекрасни гледки. 
След изкачването имаше леко спускане и ето, че се озовахме на място, което бих могъл да сравня само с Изгубения свят от едноименната книга на Артър Конан Дойл. Мястото, на което се озовахме, беше някак нереално... Пред нас се откри езеро във водите, на което падаше водопад. Водата се спускаше между скалите, които затваряха цялото пространство и някак го отделяха от останалия свят. Липсваха единствено  праисторическите животни, за да се върнем с 200 милиона години назад във времето.   
Изживяването беше уникално, но времето започна да напредва и групата ни пое по обратния път към "Имението". Там вече ни чакаха и последните ни съратници, които бяха дошли само преди 15 минути и в момента се настаняваха. 
Онези от нас, които бяхме от по-рано там, се заехме с подготовката на залата, където щеше да се проведе работната ни среща. 

Работната част от 10-тия Национален сбор започна по традиция с изпълнението на Националния химн, след което кубрат Мирослав от Пловдив направи стегнато, но изчерпателно изложение на нашето участие в парламентарните избори на 4 април. След него думата беше дадена на Боян Расате, Водач на БНС, който посочи някои недостатъци от представянето ни, свързани предимно с дисциплината в Организацията. 

Първият ден от Националния сбор завърши с приемането на следните важни решения, отнасящи се до бъдещето на КУБРАТОВА МЛАДЕЖ:
 
1. Александър Суев, водач на Н.О. Сноп, беше определен за Главен водач на КУБРАТОВА МЛАДЕЖ.

2. Илия Гюров, секретар на Н.О. Сноп, беше определен за регионален Водач на КУБРАТОВА МЛАДЕЖ за град Пловдив.
 
3. След проведените предварителни разговори се взе решение Н.О. Сноп в бъдеще да насочи основната си дейност към работа с деца и подрастващи до 16 годишна възраст, а КУБРАТОВА МЛАДЕЖ от 16 до 35 години. 

4. Александър Новаков беше определен за Водач на КУБРАТОВА МЛАДЕЖ за град София. 

5. Създаде се Висш водачески съвет, в който по право участват Главните водачи на съюзните на БНС организации - КУБРАТОВА МЛАДЕЖ, ПАГАНЕ, БИНС.

С това първият ден от 10-тия Национален сбор беше закрит с "Шуми Марица". След вкусната храна вечерта премина в разговори за бъдещето и забавни истории от миналото. 
 
Вторият ден от сбора започна със закуска и добро настроение. Ставането за някои беше трудно, но с повече кафе се приведохме в работен режим... 

Обсъжданията започнаха с въпроси, касаещи необходимостта нашите активисти да бъдат политически и идеологически подготвени, за да бъдат максимално успешни в работата си. Това логично доведе до следващото решение:

6. Създава се Академия за политически активисти с ръководител Мартин Вътев, която в сътрудничество с БИНС под ръководството на д-р Йордан Манасиев, ще съдействат за политическото и идеологическо израстване на нашите членове. 

В хода на обсъжданята думата взеха и съратници от различни градове, които изтъкнаха, че Организацията ни въпреки незадоволителните изборни резултати е готова да участва в наближаващите нови избори. 

Около обяд Водачът на БНС, Боян Расате, закри 10-тия Национален сбор.