НАЦИОНАЛЕН СБОР НА БНС - с. Рибарица

След края на предизборната кампания проведохме пролетния Националния сбор в село Рибарица. В срещата този път взеха участие само част активните членове на БНС и КМ, без участието на член-симпатизанти и симпатизанти на Организацията.

С оглед подобряване на работата ни сред младежта Главният водач на КМ предложи да се направят следните промени, които бяха одобрени и влизат в сила от 1 май 2023/ вечем 7531 година:

1. Поради смяна на местожителството на кубрат Новаков, Стоян Манасиев е предложен и утвърден за нов Снопов главатар на КУБРАТОВА МЛАДЕЖ - София.

2. Начало на работата по изграждане на Н.О. СНОП

Назначаване на Никола Татарчев за Челник на Организацията.

3. Териториални промени в Организацията на КУБРАТОВА МЛАДЕЖ.
Обособени са четири оперативни зони: София, Пловдив, Варна и Бургас
Към всеки от четирите града се причисляват по няколко области, за които отговарят Сноповите главатари на София, Пловдив, Варна и Бургас.
Разпределението е както следва:

*️⃣ СОФИЯ - София град, София област, Перник, Кюстендил, Благоевград, Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново.

*️⃣ ПЛОВДИВ - областите Пловдив град, Пловдив област, Пазарджик, Смолян, Кърджали, Хасково и Стара Загора.

*️⃣ ВАРНА - областите Варна, Шумен, Добрич,  Търговище, Разград, Силистра и Русе.

*️⃣ БУРГАС - Ямбол и Сливен.

4. Промяна на организационната емблема на КУБРАТОВА МЛАДЕЖ.

В емблемата на КМ чукът и мечът се заменят с IYI.

5. Възлага се на Главното водачество да изработи нова визия на организационния символ IYI.

6. Възлага на Водача Боян Расате да задейства процедура по пререгистрация на партията.

7. Възлага на Върховното водачество да изработи виждане за предаване в интернет и да го стартира не по-късно от 9 май.

8. Възлага на Сноповите главатари да установят връзка с идейно близки организации.

Всички Снопови главатари да потвърдят, че са запознати с решенията и от своя страна да информират подстоящите им членове❗️
Всички промени да бъдат НЕЗАБАВНО отразени в страницата на КУБРАТОВА МЛАДЕЖ и всички пропагандни материали.

С кубратски поздрав!