Хисаря - Национален сбор и клетва на КУБРАТОВА МЛАДЕЖ

На 22 април 2018 година се проведе IV Национален сбор на БНС-НД. Представители от различни градове се събраха в Хисаря, за да обсъдят случилото се през изминалата година, както и предстоящите организационни задачи. 

Хотелът, в който отседнахме беше приличен :-), но в крайна сметка нямаше да го купуваме, а само да изполвзме легловата му база, както и залата за събирания. Те от своя страна бяха както казахме прилични...
Традиционно Националния сбор беше открит с националния химн.

Думата един след друг говориха представителите на БНС от различните градове - София, Пловдив, Варна, Добрич, Раднево, Асеновград, Димитровград, Севлиево и множество други от по-малки градове и населени места. 

След обсъжданията се взеха следните по-важни решения:
1. Приема се ново наименование на нашата система от възгледи и идеи - КУБРАТИЗЪМ. 

2. Взе се решение за пререгистрация на БНС-НД. 

3. Прие се стандарт за униформеното облекло на БНС, КУБРАТОВА МЛАДЕЖ и на Националния женски съюз "ПАГАНЕ". 

4. Прие се нов стандарт за организационните знамена.
Към трите цвята - бял, зелен и червен, се добавя четвърти - черен. Така знамената стават четирицветни - черно, бяло, зелено, червени, с изписан организационен лозунг на черния цвят и кръстосани чук и меч на останалите три цвята. 

5. Прие се нов стандарт за второто организационно знаме - червеното.
Знамето остава същото както досега с надпис "България над всичко" в горната част на знамето изписан един път с голям шрифт и няколко пъти над големия шрифт с малък. Съответно в долния край на знамето по същия начин, но с надпис "Свобода или смърт" и по-малки изписани под големия.
Променя се центъра на знамето, където чукът и мечът вече ще са поставени на бял фон, ограничен от черен пръстен с надпис "Български Национален Съюз " в горната част и "НД" долната.
Първи варианта на Организационното знаме - Четирицвет.
Втори вариант на Организационното знаме.