1 май - Ден на националния труд

Националният социализъм винаги се е борил за правата и свободите на работниците. Борбата срещу гнилия западен капитализъм и източния болшевизъм е в основата на идеологията. Днес желанието са справедливо заплащане на справедливия труд на работника е в основата на кубратизма.

Комунистите и болшевиките, отдавна "превзеха" 1 май и го обявиха за техен празник, защото са хитри и лицемерни. Но, когато вземат властта, левите отрепки не подобряват живота на работещите. Те продължават да експлоатират работниците всячески,  дори повече от предишните угнетители - либералите капиталисти, които преди това са критикували и сочели за най-долни врагове на мира и социалната справедливост.

Ние казваме - демокрацията и комунизма са двете лица на една и съща монета. Ето защо, колкото по-скоро бъдат унищожени тези две идеологии на Мамона, толкова по-скоро трудещите се Българи ще получат онова уважение и заплащане, което им се полага!

Националният труд е основно благо. Той е прави и задължение на всеки добър гражданин и селянин. Затова той трябва да бъде осигурен и пазен в нашата нова национална държава, за която мечтаем и се борим!
Защото без национален труд, няма и национална държава!

Ние националните социалисти продължаваме вековната борба на нашите предци за справедливио заплащане и по-добри условия на труд за Българските работници!

Борбата е свещена! Ний идем!

Мартин Вътев, ръководител на Академията за политически активисти