149 години от гибелта на Апостола на свободата - Васил Левски

На 19 февруари 2022 г., активисти на КУБРАТОВА МЛАДЕЖ участваха във възпоменателно мероприятие по повод 149 години от гибелта на Апостола на свободата Васил Левски в Пловдив.

Водачът на КУБРАТОВА МЛАДЕЖ Александър Суев, припомни на събралото се множество животът и делото на Левски, неговите идеи, стремежи, героичен път и гибел. 

Всяка година Български Национален Съюз и КУБРАТОВА МЛАДЕЖ отдават почит на делото на Васил Левски и всички борци за национално освобождение и обединение на България. 

Като Български националисти, младежите се заклеват да пазят спомена за великите личности на България, да пазят заветите им и да се борят за Нова България! За социално справедлива и национално могъща България! 

Ние ИДЕМ!

 Мартин Вътев, ръководител на Академията за политически активисти