9 май - Ден на герои

Така наречената пандемия Covid-19, освен че ни превърна в затворници на една международна шайка от престъпници, провали и плановете ни да отбележим подобаващo паметта на нашите предшественици, борили се и полагали основите на съвременния Български национализъм, повечето от тях убити от победителите във ВСВ или прогонени от Родината.

Мероприятието нарекохме < ДЕН НА ГЕРОИ > и го планирахме за 9 май 2020 година, за да покажем с това, че имената им се помнят, духът им е жив и има последователи, които ще продължат делото им.

Намерението ни е да го провеждаме всяка година на този ден.

Поклон пред саможертвата ви! Не сте забравени!

БНС, КУБРАТОВА МЛАДЕЖ и Н.О. СНОП