КУБРАТОВА МЛАДЕЖ е организация на най-родолбивата и радикална част от Българската младеж. 
Ние сме противници на партийната демокрация, защото либерализма на тази система докара България до катастрофа!
Ние искаме смяна на сегашната система с нова - без партии и без малцинства!
Нашите ръководни принципи са: другарство, дисциплина, единоначалие!

Нашата идеология е КУБРАТИЗЪМ! Нашият девиз е: СИЛА ЧРЕЗ ЕДИНСТВО!

Нашите предци са кхан Кубрат и Аспарух - наследници на древните арийци, а не маймуните на Дарвин!

Лек поход до Седемте рилски езера
Лек поход до Седемте рилски езера

Военно снаряжение, хубаво време и уникални гледки в Рила планина.

Възстановка на Дравската операция от 1945 година
Възстановка на Дравската операция от 1945 година

"Германци" воюваха в с. Негован. Кубратисти приветстваха частите на Вермахта.

КУБРАТОВА МЛАДЕЖ почете падналите германски офицери и войници
КУБРАТОВА МЛАДЕЖ почете падналите германски офицери и войници

БНС-НД и КУБРАТОВА МЛАДЕЖ отдадоха почит на германските войници и офицери загинали за свободата и обединението на Българския народ.

7523
Начална година за КУБРАТОВА МЛАДЕЖ
7526
Година по Българското летоброене
2018
Християнско летоброене
17
години до гражданската война