КУБРАТОВА МЛАДЕЖ е организация на най-родолюбивата и радикална част от Българската младеж. 
Ние сме противници на партийната демокрация, защото либерализмът на тази система докара България до катастрофа!
Ние искаме смяна на сегашната система с нова - без партии и без малцинства!

Нашите ръководни принципи са: другарство, дисциплина, единоначалие!

Нашата идеология е КУБРАТИЗЪМ! Нашият девиз е: СИЛА ЧРЕЗ ЕДИНСТВО!

Нашите предци са кхан Кубрат и Аспарух - наследници на древните арийци, а не маймуните на Дарвин!

Зимен излет във Витоша
Зимен излет във Витоша

Кубратисти покориха в. Голям Купен във Витоша напук на лютата зима.

80 години от трагичната гибел на Герхард Венгел
80 години от трагичната гибел на Герхард Венгел

Български Национален Съюз и КУБРАТОВА МЛАДЕЖ почетоха паметта на капитан Герхард Венгел и Българските летци Тома Боев и Симеон Михайлов

Позицията на БНС по повод протестите срещу БФС
Позицията на БНС по повод протестите срещу БФС

Декларация на Български Национален Съюз по повод протестите срещу ръководството на БФС.

7523
Основаване на КУБРАТОВА МЛАДЕЖ
7531
Година по Българското летоброене
2023
По християнското летоброене
10
Оставащи години до катастрофата