КУБРАТОВА МЛАДЕЖ е организация на най-родолюбивата и радикална част от Българската младеж. 
Ние сме противници на партийната демокрация, защото либерализмът на тази система докара България до катастрофа!
Ние искаме смяна на сегашната система с нова - без партии и без малцинства!

Нашите ръководни принципи са: другарство, дисциплина, единоначалие!

Нашата идеология е КУБРАТИЗЪМ! Нашият девиз е: СИЛА ЧРЕЗ ЕДИНСТВО!

Нашите предци са кхан Кубрат и Аспарух - наследници на древните арийци, а не маймуните на Дарвин!

Да изчистим паразитите от Българския национализъм
Да изчистим паразитите от Българския национализъм

"Да върнем национализма на националистите!" - призоваха националисти от с. Беланите

Преход в Рила планина
Преход в Рила планина

Кубратисти изкачиха Голям Мечи връх ( 2617 метра ).

Зимен излет във Витоша
Зимен излет във Витоша

Кубратисти покориха в. Голям Купен във Витоша напук на лютата зима.

7523
Основаване на КУБРАТОВА МЛАДЕЖ
7531
Година по Българското летоброене
2023
По християнското летоброене
10
Оставащи години до катастрофата